Czy można zezłomować rozebrane auto?

Zezłomowanie rozebranego auta może być konieczne w przypadku, gdy nasz pojazd nie nadaje się już do dalszej eksploatacji. Warto jednak wiedzieć, jakie są zasady tego procesu oraz jakie obowiązki spoczywają na właścicielu samochodu.

 

Zasady złomowania rozebranych aut

Zezłomowanie rozebranego auta jest możliwe, jednak muszą być spełnione określone warunki. Przede wszystkim, właściciel pojazdu musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu. W przypadku braku tych dokumentów, konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia o zgodzie na demontaż od wydziału komunikacji. Należy również pamiętać o wymaganym zaświadczeniu o unieważnieniu polisy OC. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego punktu przyjmującego złomowane auta. W Polsce istnieją specjalne stacje demontażu pojazdów (SDP), które są uprawnione do przyjmowania i przetwarzania rozebranych aut. Właściciel samochodu powinien zgłosić się do takiej stacji z dokumentami oraz rozebranym pojazdem. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności, właściciel otrzyma potwierdzenie złomowania samochodu, które należy przedstawić w wydziale komunikacji w celu wyrejestrowania auta.

 

Obowiązki właściciela podczas złomowania samochodu

Podczas procesu złomowania rozebranego auta, właściciel pojazdu ma do spełnienia kilka obowiązków. Po pierwsze, musi on poinformować odpowiednie służby o zamiarze złomowania samochodu. W tym celu należy wypełnić wniosek o wyrejestrowanie pojazdu i złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami w wydziale komunikacji. Po drugie, właściciel ma obowiązek usunięcia wszelkich płynów eksploatacyjnych oraz innych substancji szkodliwych z pojazdu przed jego przekazaniem na stację demontażu. W przypadku nieusunięcia tych substancji, może zostać nałożona na właściciela kara finansowa.

Zapraszamy do kontaktu