Jak prawidłowo napisać upoważnienie na złomowanie pojazdu?

Upoważnienie na złomowanie pojazdu to ważny dokument, który pozwala innym osobom na złożenie samochodu na złom w naszym imieniu. Warto wiedzieć, jak prawidłowo sporządzić takie upoważnienie, aby uniknąć problemów związanych z formalnościami. 

 

Podstawowe informacje w upoważnieniu

Podstawowym elementem każdego upoważnienia jest określenie osoby upoważniającej oraz osoby upoważnionej. W przypadku upoważnienia do złomowania samochodu, osoba upoważniająca to właściciel samochodu, natomiast osoba upoważniona to osoba, która będzie reprezentować właściciela podczas złomowania pojazdu. W dokumencie należy zawrzeć pełne dane obu stron, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Kolejnym ważnym elementem upoważnienia jest dokładne określenie zakresu czynności, które osoba upoważniona ma prawo wykonać. W przypadku złomowania pojazdu, zakres ten obejmuje m.in. zawarcie umowy ze stacją demontażu pojazdów, przekazanie dowodu rejestracyjnego oraz odbiór zaświadczenia o demontażu pojazdu. Dobrze jest również dodać informację o tym, że upoważnienie dotyczy konkretnego pojazdu, podając jego markę, model, rok produkcji, numer rejestracyjny oraz numer identyfikacyjny (VIN).

 

Wymagania formalne i ważność upoważnienia

Upoważnienie na złomowanie pojazdu powinno być sporządzone na piśmie i podpisane przez osobę upoważniającą. Warto również zadbać o to, aby podpis był czytelny i ewentualnie opatrzony pieczątką imienną lub firmową. Nie ma wymogu notarialnego potwierdzenia takiego upoważnienia, jednak warto pamiętać, że niektóre stacje demontażu mogą wymagać dodatkowych dokumentów lub oświadczeń. Ważność upoważnienia może być określona przez osobę upoważniającą - np. na czas nieokreślony lub do momentu wykonania czynności związanych z demontażem pojazdu. W przypadku braku określenia terminu ważności, upoważnienie jest ważne przez 3 lata od daty jego wystawienia.

Zapraszamy do kontaktu